Riaditeľstvo Základnej školy v Jablonovom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční 10. apríla 2019 (streda) od 15.00 do 17.00 hod. v budove základnej školy.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, jeho rodným listom a vyplneným dotazníkom (dotazník si môžete vyzdvihnúť u riaditeľa ZŠ alebo ho nájdete tu).

Predpokladané výdavky: 15 € (prvá kniha + súbor písaniek).